קבוצת דור ההמשך

 

 

 

בימים אלו מוקמת "קבוצת דורות ההמשך" של יהודי גורה הומורה  בישראל וברחבי העולם. אנו, בגרעין ההקמה של הקבוצה, מחפשים את בני/בנות דורות ההמשך, המעוניינים להמשיך את מפעל ההנצחה החשוב הזה, לטובת המורשת התרבותית והזכרון החיובי של קהילתנו.

 נא העבירו את הטופס המצורף לבני משפחותיכם, כדי שיחזירו                                        

אותם עם הפרטים האישיים לכתובת הרשומה להלן.

לשאלות ולבירורים אפשר לפנות בדוא"ל או בטלפון ל:

דוא"ל של העמותה - יוגב ישראל :                     gurahumora@walla.co.il

הלן לבנת  טל. 09-9552935                                       livnath@013.net.il

ברודר שוקי  טל. 08-9493771 / 050-7765526          shuky@alumni.technion.ac.il

 

 

שם משפחה: Family  Name:                                      

שם  פרטי:                                            First  Name:

כתובת, רחוב ומספר:                                                             Street  Address:

ארץ:    Country/State:        

ישוב:  City:                                                                           

מיקוד:                                                        Zip:

טלפון  בבית: Phone home:

 

טל' עבודה: Phone Work:   

טל' נייד: Mobile Phone:    

פקס:  Fax:            

דוא"ל:                                                                                                                                                                  Email:    

עיסוק:                                                                                                                                                       Occupation:

הקשר שלי לגורה הומורה:(יליד ג.הומורה, בת, בן/נכד, אחר

My Relation to Gura Humora (born in g.h, son,daughter, grandchild, other)                                   

 

 

שמות: (שם מלא כולל שם נעורים לאשה)  של האבות

Names (including maiden names) of the Ancestors                                                                                     

מעוניין/ת להיות חבר/ה בקבוצת דורות ההמשך:                  I Would Like to be Member of the "Next Generations Group"

לא, רק רשמו את פרטי האישיים

No, just register my personal data

 

כן, אבקש להתעדכן בכל הפעילויות      Yes, Please inform me of all     activities

 

כן, אני מעוניין/ת להיות פעיל/ה

Yes, I would like to be active

 

הנני מעוניין/ת להיות פעיל/ה בתחום:          I Would Like to be Active in the Following Fields:                     

 Please specify: