בני גורה הומורה היקרים,

אנו מפנים מכתב זה אליכם הדור הצעיר שנולד בגורה הומורה והדור הצעיר שנולד בארץ וברצוננו לחלוק איתכם אינפורמציה חשובה.

בינואר שנה זו קיימנו מפגש של חברי ועד עמותת גורה הומורה ומספר חברים מהדור הצעיר והתגבשה החלטה להמשיך את המורשת והקשר בין יוצאי העיירה שלנו ולא לתת לגחלת לדעוך.
למעננו ולמען ילדינו.

הועד הקיים: מר יורגראו, מר יורן ומר ישורון, מעוניינים להעביר את ניהול העמותה לדור הצעיר וכל זאת לאחר 19 שנות פעילות פורייה ועל כך על כולנו להודות להם. לשם כך עלינו, הדור הצעיר, ללמוד מהם את הדבקות והמסירות למורשת שעלינו לשמור ולהנציח.

אנחנו מעוניינים לארגן מפגש והשתתפותכם תקבע את קיומו. כל אחד הוא לנו אח וכל אחד הוא חלק משארית המשפחה הגדולה של גורה הומורה. המפגש יאפשר לנו לשמוע אחד את השני ולמצוא דרך להנציח את הבלתי ניתן לשכחה, את יהודי עיירתנו, בני משפחתנו.

אנא שילחו לנו הודעה על קבלת מכתב זה ועל הסכמתכם להיפגש ולקחת חלק בהמשך קיום העמותה.

אנחנו מאמינים שהמפגש יהיה חוויה מרגשת לכל אלה שהם או הוריהם נותקו מגורה הומורה ויש לכולנו כל כך הרבה לספר על כך.

שלחו את מרב הפרטים כדי שנוכל להתקשר עמכם ברגע שיקבע מועד ומקום למפגש.
אל:
אנו הקבוצה של הדור הצעיר שפונה אליכם מקווה
שבעזרתכם נוכל לשמר את קיום העמותה
למען כבוד הורינו


על החתום

חברי הוועד וחברי דור ההמשך

• את תשובתכם שילחו בהקדם
לכתובת הדוא"ל: livnath@013.net.il
חברים יקרים!

אנו קבוצת הדור הצעיר שנולד בעיירה גורה הומורה וכן הדור הצעיר שנולד בארץ הבענו נכונות להיות פעילים בעמותה שהקימו הורינו לפני כ- 19 שנה.
בעקבות פניית חברי וועד העמותה אלינו נפגשנו בתחילת חודש ינואר 2005 בביתה של הגב' טובי טל עזר (שובל) בנתניה.
בפגישה נכחו חברי הדור הצעיר:
1. אלי שחר – מייסד האתר של גורה הומורה באינטרנט.
2. משה גולדשטיין .
3. הלן לבנת שבימים אלו מוציאה ספר על העיירה.
4. שוקי ברודר
5. שלמה פכט

וכן חברי וועד העמותה:
1. יורגראו יעקב (ז'קי) – יו"ר
2. יעקב יורן (ביבי)
3. ישורון (יורגראו) שרגא

במהלך פגישת היכרות זו הוסבר לנו את רצונם של חברי הוועד למסירת ניהול העמותה בעתיד הקרוב וזאת היות והדור הולך ופוחת ולעולם אין לדעת מה יהיה מחר.
מהלך העברת ניהול העמותה יותנה במידה ונראה כי יש הענות מצד רוב חברי הדור הצעיר שנפנה אליהם. במהלך תקין כגון זה קיים בסיס להמשך קיום העמותה. במידה ויתברר לנו שאין הענות מספיקה לפנייתנו יאלצו חברי וועד העמותה, שהם למעשה גם אלו שיסדו אותה, לפנות כדין לרשם העמותות בפנייה לפירוק העמותה.

במהלך הפגישה הסבירו לנו את מטרתם העיקרית והיא, משמעות הקשר והמורשת שבינינו. כמו כן כוונתם שאנו נפעל ונגבש את הדור שלנו בכדי להעביר את המורשת לדור שאנו בנינו ובונים כיום וזאת בעקבות מיידע מספק יותר על העיירה ומחנות ההסגר בהם גדלו ושהו.

הוצע כי בשלב ראשון ננסח מכתב פנייה לבני הדור הצעיר וע"פ תגובתם למכתב נגבש החלטה להמשך פעילותינו. הוצע כי במידה ותהיה הענות נפגש בקבוצות קטנות ונבדוק כיצד ניתן לפעול במשותף ויחדיו בעתיד.

יו"ר הוועד הסביר כי בכוונתם להתייעץ איתנו ב :
1. כיצד אנו חושבים היה כדאי לשמר את בית הכנסת בעיירה ? שיפוץ חיצוני + פנימי ?
2. שימור בית הקברות של העיירה ?
3. הקמת יד זיכרון לזיכרם של קורבנות העיירה ?

הפגישה הסתימה בצורה אופטימית כשחברי הדור הצעיר החליטו לקחת עליהם את בדיקה וגישוש האם יש בסיס להמשך פעילות וזאת כפי שהוזכר ע"פ תשובותיהם של אלו שנפנה אליהם.
נודה מאד על קבלת מיידע על בני יוצאי העיירה שלא רשומים אצלנו וכן מכל אלו שאנו פונים במכתב זה את : שמם הפרטי והמשפחה כולל ש. משפחה קודם, כתובת מדויקת, טלפונים וכן דוא"ל .


אנו הקבוצה של הדור הצעיר שפונה אליכם מקווה
שבעזרתכם נוכל לשמר את קיום העמותה
למען כבוד הורינו